Chương trình huấn Luyện

Body Blast

Body Blast

Tăng cường cơ bắp từ đầu đến chân trong lớp học tuyệt vời này. Body Blast tích hợp sự tập luyện với cường độ cao quanh việc tập cardio. Tại đây bạn sẽ được mọi cấp độ đều được chấp nhận.

Get a Free Pass

Các lớp liên quan