Chương trình huấn Luyện

Killer Core

Killer Core

Killer Core - lớp học 30 phút sử dụng các dụng cụ tập như: ống lăn giãn cơ, tạ kết hợp với trọng lượng cơ thể giúp tăng cường sức mạnh và sự ổn định cho các nhóm cơ trung tâm.

Get a Free Pass

Các lớp liên quan