Chương trình huấn Luyện

Killer Cycle

Killer Cycle

Trải nghiệm cảm giác đạp xe ngoài trời trong khi luyện tập trong câu lạc bộ. Với sự hướng dẫn từ các Huấn Luyện Viên trên nền nhạc sôi động, chắc chắn bạn sẽ được thúc đẩy và vượt qua mọi địa hình luyện tập: leo núi, chạy nước rút và đồng bằng.

Get a Free Pass

Các lớp liên quan