Chương trình huấn Luyện

Kilo Cycle

Kilo Cycle

Chương trình luyện tập của lớp xe đạp này cũng có cả phần luyện tập sức bền. Sau khi hoàn thành bài tập thể hình trên xe đạp, người tập sẽ kết thúc phần tập luyện của mình bằng các bài tập thể lực trên sàn.

Get a Free Pass

Các lớp liên quan