Chương trình huấn Luyện

MAYHEM

MAYHEM

Bạn sẽ cảm thấy tuyệt với khi tham gia lớp học MAYHEM này. Lớp học đặc trưng với các bài tập luyện khác nhau nhắm đến nhiều bộ phận của cơ thể. Lớp này sẽ rất khó khăn, nhưng mang lại hiệu quả cao trong thời gian ngắn nhất.

Get a Free Pass

Các lớp liên quan