Chương trình huấn Luyện

Muscle Makeover

Muscle Makeover

Tại lớp học này, bạn sẽ được vận động toàn bộ cơ bắp của mình mà không bỏ qua một nhóm cơ nào. Được rèn luyện toàn bộ cơ thể với đủ loại trang, thiết bị chuyên dụng để xây dựng thể lực, làm săn chắc, tăng mật độ xương và giảm thiểu mỡ thừa. Bạn sẽ được sử dụng tạ tay, tạ đòn, dây đàn hồi, và chính khối lượng cơ thể của mình để thử thách hiệu suất cơ bắp tiềm tàng bên trong cơ thể.

Get a Free Pass

Các lớp liên quan