Chương trình huấn Luyện

Rhythm & Moves

Rhythm & Moves

Lớp học này kết hợp các điệu nhảy cùng với những động tác kickboxing truyền cảm hứng cho bạn. Bạn sẽ vô cùng hứng thú với các điệu nhạc hip hop, salsa và nhiều điệu khác khi sử dụng những động tác kickboxing

Get a Free Pass

Các lớp liên quan