Chương trình huấn Luyện

S.W.E.A.T

S.W.E.A.T

Sức mạnh, cân nặng, sức bền, tập luyện cường độ cao - một lớp học kết hợp giúp cải thiện hệ trao đổi chất, nâng cao sức bền thông qua việc chú trọng về tăng cường sức mạnh và tiêu hao năng lượng thừa. S.W.E.A.T hứa hẹn mang đến cho bạn một lớp luyện tập hiệu quả, chắn chắn "vắt kiệt" mồ hôi từ bạn!

Get a Free Pass

Các lớp liên quan