Chương trình huấn Luyện

Total Body Barbell

Total Body Barbell

Sử dụng tạ đòn để thay đổi và tăng cường sức mạnh của các nhóm cơ lớn. Huấn luyện viên của bạn sẽ chỉ dẫn bạn tập luyện cùng các bản nhạc tràn đầy năng lượng và tăng tính hiệu quả cho các bài tập

Get a Free Pass

Các lớp liên quan